CD do nabycia PDF Drukuj Email

 

O. Andrzej Cekiera:

- Przebaczenie, które wyzwala. Dni skupienia ze św. Teresą

od Jezusa.(wyprzedaż)

- Jak nie stracić sensu życia w pośpiechu codzienności - twarde stąpanie po ziemi ze świętymi Karmelu (VII. 2012).

- Walka duchowa w szkole Świętych Karmelu (IX. 2013).

 

O. Andrzej Szewczyk:

- Nawrócenie jest córką nadziei i odrzuceniem rozpaczy. (wyprzedaż)

- Imię Twoje i pamięć o Tobie, to pragnienie naszej duszy (Iz 26,8).       Z Ojcami Pustyni w codziennym życiu (XI. 2012). (wyprzedaż)

- Abyśmy się stali uczestnikami Jego namaszczenia. Odkrywanie swojego chrztu (XI. 2013).

- "Rozpaliło się serce moje, gdy rozmyślałem" (Ps 39, 4). Różne oblicza medytacji chrześcijańskiej (III. 2014).

 

O. Arkadiusz Smagacz:

- „W modlitwie myślnej cały nasz fundament” – po drogach

i bezdrożach modlitwy. Rekolekcje ze św. Teresą od Jezusa. Cz. I i II.

- "Modlitwa czy działanie? Oto jest pytanie". Ze św. Teresą od Jezusa po drogach mistyki (VII. 2012).

- Ku najintymniejszej komnacie naszego serca. Przewodnik

po Twierdzy wewnętrznej (VII. 2013).

 

O. Bartłomiej Kucharski:

- Pokora fundamentem modlitwy. Dni skupienia ze św. Teresą

od Jezusa.(wyprzedaż)

- W świetle Eucharystii (VI. 2012). (wyprzedaż)

 

O. Bazyli Mosionek:

- Domine, da mihi aquam – Panie, daj mi tej wody. Rekolekcje

o kontemplacji ze św. Teresą od Jezusa. Cz. II. (wyprzedaż)

- "A nadzieja zawieść nie może..." (Rz 5,5). Rekolekcje

o perspektywie zjednoczenia z Bogiem u św. Jana od Krzyża (VIII. 2013).

- "Królestwo Boże to nie sprawa tego, co się je i pije..." (Rz 14, 17). Od pożądania do pragnienia (II. 2014).

 

O. Bogumił Wiergowski:

- "Idź, twoja wiara cię uzdrowiła. Natychmiast przejrzał i szedł za Nim drogą" (Mk 10, 52). Czy ja też potrzebuję uzdrowienia? Dni skupienia: od egzorcyzmu po modlitwę uzdrowienia (III. 2014).

 

Dr Danuta Piekarz:

- „Zaśpiewam Ci Psalm…”, ale czy go rozumiem? Wprowadzenie

w modlitwę Psalmami. (+ o. Leszek Stańczewski)

- Czwartek, Piątek, Sobota – dlaczego są Wielkie? Biblijno – liturgiczne wprowadzenie w Triduum Paschalne (+ o. Krzysztof Górski).

- Zachowaj niedzielę, a  niedziela zachowa ciebie. Biblijne (i  nie tylko) myśli o świętowaniu Dnia Pańskiego. (+ o. Romuald Gościewski).

- „Wierzę w jednego Boga…” Czy na pewno? (+ o. Artur Rychta)

- Co nam powiesz o sobie, Maryjo z Nazaretu? (+ o. Grzegorz Papciak) (VII. 2012).

- "I paść ich będzie Baranek" (Ap 7, 17). Dni skupienia dla pragnących podążać za Chrystusem Pasterzem i Barankiem

(+ o. Damian Sochacki) (III. 2013).

- "Umarliście dla grzechu, żyjecie dla Boga" (Rz 6, 11). Rekolekcje pogłębiające zrozumienie sakramentów Chrztu i Pojednania

(+ o. Stefan Skórnóg) (IV. 2013).

 

O. Damian Sochacki:

- Jak drzewo nad płynącą wodą – szczęście człowieka według Psalmu pierwszego. (wyprzedaż)

- Modlitwa obecności - szkoła słuchania Boga i drugiego człowieka (II. 2013). (wyprzedaż)

- Ojcze nasz dlaczego milczysz? Rekolekcje dla niedosłyszących Boga (X. 2013).

 

O. Grzegorz Irzyk:

- O rzeczach ostatecznych. (wyprzedaż)

- Zawsze czułam się strzeżona. Dni skupienia ze św. Teresą

od Dzieciątka Jezus (IX 2012).

- Kontemplować z Maryją Oblicze Chrystusa (X. 2013).

 

O. Jan Krawczyk:

- Starajmy się być podobni do Najświętszej Panny, której Szatę nosimy. Dla wszystkich noszących Szkaplerz święty oraz pragnących go przyjąć. Cz. II. (wyprzedaż)

- Szkaplerz Maryi – wezwaniem do życia wiary i podejmowania codziennego krzyża (VI. 2013). (wyprzedaż)

 

O. Jerzy Zieliński:

- W szkole cierpienia. Trudne drogi do ważnych odkryć. (aktualnie brak)

 

O. Krzysztof Górski:

- „Zacheuszu, zejdź prędko!” Dni skupienia o spowiedzi.

- Spotkanie przy studni w upalne południe. Dni skupienia

o modlitwie.

- Odśwież w sobie rysy Boga. Dni skupienia o spowiedzi.

- Modlitwa początkujących. „Spogląda na tego, Który nań spogląda”. Dni skupienia ze św. Teresą od Jezusa.

- Ojciec wzruszył się głęboko. Dni skupienia o spowiedzi.(MP3)

- Kilka rad jak radzić sobie z problemami na modlitwie.

- Modlitwa serca - oddychanie Bogiem (IX. 2012).

- Od lęku do zawierzenia. Czy pokój w sercu jest możliwy? (II 2013)

- Boża radość jak rzeka... czy naprawdę wypełnia duszę mą? Dni skupienia o radości chrześcijańskiej i o jej braku (XI. 2013).

 

O. Marian Zawada:

- Obywatele Królestwa niebieskiego - ludzie błogosławieństw (VII. 2013).

 

O. Paweł Hańczak:

- Twoja codzienność – najwspanialszą modlitwą. Dni skupienia

ze św. Teresą od Jezusa.

- W szkole Maryi z Nazaretu.

- Głęboka modlitwa dla zwykłego życia. Dni skupienia ze św. Teresą od Jezusa.

- Twoje życie – świadectwo, które pociąga.

- Modlitwa - spotkanie, bycie z Przyjacielem. W szkole św. Teresy

od Jezusa (VIII. 2012).

- "Bramą jest modlitwa" - wędrówka po mieszkaniach Twierdzy czyli  naszym sercu... ze św. Teresą od Jezusa (III. 2013).

- Modlić się z Maryją (VI. 2013).

- Do Jezusa małą drogą - ze św. Teresą od Dzieciątka Jezus (II. 2014).

 

O. Paweł Urbańczyk:

- „Najważniejsze jest niewidoczne dla oczu. Dobrze widzi się sercem” (1 Sm 16, 7). Kobiety o Bożym Miłosierdziu (IV. 2013).

 

O. Piotr Hensel:

- Od serca z kamienia do serca z ciała. Przez życiowe kryzysy.

Jak przytulić się do swojego życia.

Rekolekcje na podstawie książki A. Daigneault (VIII. 2013).

 

O. Piotr Ścibor:

- Sam na sam z Bogiem. Pomaga: św. Teresa od Jezusa (IV. 2013). (wyprzedaż)

- Droga do szczęścia ze św. Teresą od Jezusa (VII. 2013).

- Droga Paschy Jezusa - Droga przez mieszkania św. Teresy

od Jezusa (II. 2014).

 

O. Rafał Prusko:

- Być z Ojcem – poznać Jezusa – wejść w serce. Tajemnica modlitwy.(wyprzedaż)

- . "Jakżeż mogę rozumieć, jeśli mi nikt nie wyjaśni?" (por.Dz 8,31). Przyjąć i żyć głębią Słowa (VI. 2012). (wyprzedaż)

- Karmel: maryjnie żywy skarbiec świętej mocy Słowa (XII. 2012).

- "Przybliżmy się z ufnością do tronu łaski" (Hbr 4, 16) - iść do Boga, aby znaleźć siebie (I. 2013).

- "Zamieszkuję miejsce wzniesione, lecz jestem z człowiekiem pokornym" (por. Iz 57,15): "w mroku jest tyle światła" (bł. Jan Paweł II).         Życiodajne paradoksy Boga (VI. 2013).

- Szkaplerz Matki Bożej z Góry Karmel - jego znaczenie duchowe, przywileje i zobowiązania (IX. 2013).

- "Trwać miłując Umiłowanego" (św. Jan od Krzyża) - jak to czynić? (X. 2013).

- "Człowiek jest mocny świadomością tego, że jest miłowany". "Bóg towarzyszy ludziom w życiu i my musimy im towarzyszyć". Czuła mądrość Boga: Jan Paweł II i Franciszek. (I. 2014)

- "Człowiek jest mocny świadomością tego, że jest miłowany". "Bóg towarzyszy ludziom w życiu i my musimy im towarzyszyć". Czuła mądrość Boga: Jan Paweł II i Franciszek (I. 2014).

- "W każdym trudzie jest zysk" (Prz 14, 23). WWW - wielka wartość wyrzeczeń. Jak Jan Paweł II pojął i głosił miłość Trójjedynego

(IV. 2014).

 

O. Rafał Wilkowski:

- Bóg słowa i Bóg milczenia. Doświadczenie Boga proroków jako odpowiedź na poszukiwania współczesnego człowieka.

- Wiara jako osobiste doświadczenie Boga (VIII. 2012).

- Modlitwa terezjańska syntezą doświadczenia wiary (VIII. 2013).

 

O. Stefan Skórnóg:

- Liturgia dobrze rozumiana służy pogłębianiu wiary (III. 2014).

 

 

O. Włodzimierz Tochmański:

- Być "solą ziemi"- smak modlitwy w Roku Wiary (I. 2013).

- "Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie" (Program duszpasterski Kościoła w Polsce 2014). Twoja wiara, Twój chrzest, Twoja duchowość, Twoje świadectwo.

 

Najbliższe terminy rekolekcji:

Brak wydarzeń