Plan rekolekcji PDF Drukuj Email

 

2017 rok


STYCZEŃ


30.12. - 2.01. Drogi niedoskonałości ze Świętymi Karmelu.

Szkoła duchowości dla młodych (18-35 lat).

o. Jakub Przybylski, s. Marisława Proszko, s. Terezitta Górka


27 - 29 By kochać Cię Panie tę chwilę mam tylko.

Dni skupienia na temat czasu - otwarte dla wszystkich.

o. Mariusz Wójtowicz


LUTY


3 - 5 Młody wiekiem, dojrzały duchem.

Dni skupienia ze sł. B. Franciszkiem Powiertowskim OCD -

otwarte dla wszystkich.

o. Szczepan Praśkiewicz


10 - 12 Eliasza droga na opak, czyli od siły do słabości.

Dni skupienia otwarte dla wszystkich.

o. Przemysław Pliszczyński


10 - 12 Nową drogą do STUDNI - ze św. Teresą od Dzieciątka Jezus.

Dni skupienia dla dziewczyn (17-30 lat).

s. Terezitta Górka, s. Marisława Proszko


17 - 19 "Czy naprawdę chcemy żyć wiecznie?" (Papież Franciszek).

Dni skupienia o rzeczach ostatecznych otwarte dla wszystkich.

o. Grzegorz Irzyk


24 - 26 "Moc w słabości się doskonali"(2 Kor 12,9).

Niedoskonałość jako szansa szybkiego wzrostu w życiu duchowym?

Dni skupienia ze św. Teresą od Dzieciątka Jezus -  otwarte

dla wszystkich.

o. Łukasz Piskulak


MARZEC


3 - 5 "Panie, naucz nas modlić się" (Łk 11,1).

Dni skupienia otwarte dla wszystkich.

o. Krzysztof Górski


10 - 12 "My nie możemy nie mówić tego, cośmy słyszeli

i widzieli (Dz 4,20).

O byciu uczniem Chrystusa.

Dni skupienia dla młodych (18-32 lat).

o. Andrzej Cekiera


17 - 19 O rodzinie - ze św. małżonkami  Ludwikiem 
i Zelią Martin.

Dni skupienia otwarte dla wszystkich.

o. Romuald Gościewski


24 - 26 Czy trzeba bać się Apokalipsy?

Biblijne dni skupienia otwarte dla wszystkich.

dr Danuta Piekarz i o. Paweł Wojnowski


31 - 2.04. Drogi niedoskonałości ze Świętymi Karmelu.

Szkoła duchowości dla młodych (18-35 lat).

o. Jakub Przybylski, s. Marisława Proszko, s. Terezitta Górka


KWIECIEŃ


7 - 9 Czy cierpienie może być szczęściem?

Dni skupienia otwarte dla wszystkich.

o. Rafał Prusko

 
21 - 23 Święta Teresa od Dzieciątka Jezus i Święta 
Matka Teresa z Kalkuty - dwa oblicza Miłosierdzia.

Dni skupienia otwarte dla wszystkich.

o. Bartłomiej Kucharski

 

28 - 3.05. O miłości Szulamitki.

Rekolekcje w oparciu o komentarz św. Teresy od Jezusa

do Pieśni nad Pieśniami - otwarte dla wszystkich.

o. Albert Wach


MAJ


5 - 7 Odkryj źródła rzeki swego życia.

Dni skupienia z Maryją - dla Kobiet (35+)

s. Terezitta Górka, s. Marisława Proszko, o. Jakub Przybylski


12 - 14 Miłość w codzienności.

Dni skupienia dla małżeństw.

o. Stanisław Miernik


19 - 21 "Serce szczęśliwe to uczta wieczysta" (Prz 15,15) - lek

na nijakość i frustrację.

Dni skupienia otwarte dla wszystkich.

o. Rafał Prusko


24 - 28 Medytacja - u progu modlitwy wewnętrznej.

Rekolekcje formacyjne - II etap - dla Świeckiego Karmelu i osób

zainteresowanych duchowością karmelitańską.

o. Piotr Ścibor


CZERWIEC


2 - 4 Drogi niedoskonałości ze Świętymi Karmelu.

Szkoła duchowości dla młodych (18-35 lat).

o. Jakub Przybylski, s. Marisława Proszko, s. Terezitta Górka


9 - 11 "Poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli" (J 8,32).

Pokora jako prawda fundamentem życia duchowego.

Dni skupienia otwarte dla wszystkich.

o. Roman Hernoga


16 - 18 Powołanie męża i żony we wspólnocie małżeńskiej -

teologia i praktyka.

Dni skupienia otwarte dla wszystkich.

o. Andrzej Ruszała


16 - 18 Nową drogą do STUDNI - ze św. Teresą od Dzieciątka Jezus.

Dni skupienia dla dziewczyn (17-30 lat).

s. Terezitta Górka, s. Marisława Proszko


24 - 29 "Niewiasta obleczona w słońce".

Maryjne rekolekcje medytacyjno - kontemplacyjne - otwarte

dla wszystkich.

o. Bazyli Mosionek


30 - 4.07.  Zaproszenie do modlitwy.

Rekolekcje formacyjne - I etap - dla Świeckiego Karmelu i osób

zainteresowanych duchowością karmelitańską.

o. Paweł Baraniecki


LIPIEC


5 - 10 Pielgrzymowanie ku głębi.

Rekolekcje w oparciu o Zamek wewnętrzny św. Teresy

od Jezusa - otwarte dla wszystkich.

o. Wojciech Ciak


11 - 16 "Ja jestem z wami przez wszystkie dni" (Mt 28,20) -

oprzeć życie na wierze w Jezusa.

Rekolekcje otwarte dla wszystkich.

o. Grzegorz Firszt


18 - 23 "Wszystkie wasze sprawy niech się dokonują w miłości"

(1 Kor 6,14).

Rekolekcje dla małżeństw.

o. Benedykt Belgrau


27 - 30 Spotkanie Młodych z Maryją.

Zgłoszenia: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. lub tel. 501 959 725


SIERPIEŃ


1 - 6 W szkole modlitwy św. Teresy od Jezusa.

Rekolekcje otwarte dla wszystkich.

o. Rafał Wilkowski


1 - 6 Rozeznać swoją drogę.

Rekolekcje dla dziewczyn (17-30 lat).

s. Terezitta Górka, s. Marisława Proszko


16 - 21 Czas wyruszyć w drogę! O trudnej i nieprzewidywalnej

przyjaźni z Jezusem na kanwie "Księgi fundacji" św. Teresy

z Awili - cz. II.

Rekolekcje otwarte dla wszystkich.

o. Albert Wach

 
23 - 28 O modlitwie z Teresą od Jezusa.

Rekolekcje otwarte dla wszystkich.

o. Romuald Gościewski


WRZESIEŃ


1 - 3 O Bogu czułym i radosnym.

Dni skupienia otwarte dla wszystkich.

o. Marian Zawada

 

22 - 24 Moja historia jest historią świętą.

Biblijne dni skupienia otwarte dla wszystkich.

dr Danuta Piekarz i ks. Mirosław Jadłosz


PAŹDZIERNIK


6 - 8 "Wiedz zatem, że najlepsze, czego człowiek może

dokonać na tej ziemi, to czysta modlitwa"

(św. Izaak z Niniwy).

Ojcowie Kościoła uczą modlitwy.

Dni skupienia otwarte dla wszystkich.

o. Noe Faruga


6 - 8 Nową drogą do STUDNI - ze św. Teresą od Dzieciątka Jezus.

Dni skupienia dla dziewczyn (17-30 lat).

s. Terezitta Górka, s. Marisława Proszko


13 - 15 Odkryj źródła rzeki swego życia.

Dni skupienia z Samarytanką - dla Kobiet (35+)

s. Terezitta Górka, s. Marisława Proszko, o. Paweł Wojnowski


20 - 22 Drogi niedoskonałości ze Świętymi Karmelu.

Szkoła duchowości dla młodych (18-35 lat).

o. Jakub Przybylski, s. Marisława Proszko, s. Terezitta Górka


LISTOPAD


3 - 5 Droga Paschy Jezusa - Droga z Teresą od Dzieciątka Jezus.

Dni skupienia otwarte dla wszystkich.

o. Piotr Ścibor


10 - 12 Czyściec czy reinkarnacja?

Dni skupienia otwarte dla wszystkich.

o. Bazyli Mosionek


22 - 26 Wtajemniczenie w głębię modlitwy.

Rekolekcje formacyjne - III etap - dla Świeckiego Karmelu

i osób zainteresowanych duchowością karmelitańską.

o. Łukasz Piskulak


GRUDZIEŃ


1 - 3 O pokorze - "Strącił władców z tronu 
a wywyższył pokornych".

Dni skupienia otwarte dla wszystkich.

o. Romuald Gościewski


8 - 10 W szkole Świętych Karmelu.

Dni skupienia otwarte dla wszystkich.

o. Stanisław Fudala


15 - 17 Wierzę w Kościół? Jak w nim się twórczo odnaleźć?

Dni skupienia dla młodych (18-32 lat).

o. Andrzej Cekiera

 

2 0 1 8


Drodzy Przyjaciele naszego Domu Rekolekcyjnego w Czernej!

Człowiek nie może żyć bez miłości” – napisał Jan Paweł II w pierwszej encyklice, Redemptor hominis. I dalej tak rozwijał swoją myśl: Człowiek pozostaje dla siebie istotą niezrozumiałą, jego życie jest pozbawione sensu, jeśli nie objawi mu się Miłość, jeśli nie spotka się z Miłością, jeśli jej nie dotknie i nie uczyni w jakiś sposób swoją, jeśli nie znajdzie w niej żywego uczestnictwa”.

Czym jednak w konkrecie jest miłość? Odpowiedź na to pytanie nie jest łatwa. Miłość bowiem jest uczuciem, ale jest również rozumem; jest myślą, ale jest też czymś namacalnym; jest doświadczeniem wewnętrznym, ale także płodnym spotkaniem; jest radosną ekstazą i oddaniem siebie samego, ale również ofiarą i wyrzeczeniem; jest pragnącym Erosem, ale też bezinteresowną Agape.

To cielesne a zarazem mistyczne doświadczenie miłości stanowi sedno tajemnicy chrześcijańskiej. Stanowi ono również serce Karmelu. Według św. Teresy od Jezusa „modlitwa nie polega na tym, by wiele myśleć, lecz by wiele miłować”. Św. Jan od Krzyża w miłości znajduje lekarstwo na wszelkie choroby ludzkiej duszy i twierdzi, że „zdrowiem duszy jest miłość Boga”. Zaś św. Teresa od Dzieciątka Jezus nie miała innych pragnień, jak tylko „żyć miłością”.

Trzy krótkie zdania trzech wielkich Doktorów Kościoła wyznaczają także kierunek naszym rekolekcjom karmelitańskim. Serdecznie Was na nie zapraszamy i już życzymy, by na ich końcu każdy i każda z Was mógł/mogła powiedzieć: „Amo ergo sum” – „kocham więc jestem”.

 

STYCZEŃ

 

30.12. - 2.01. Walka o pokój w pięciu odcinkach - cz. I.

Szkoła duchowości dla młodych ze św. Teresą od Jezusa (18-35 lat).

o. Jakub Przybylski, s. Marisława Proszko, s. Terezitta Górka

 

12 - 14 Dla małżonków: Ślubuję ci miłość, wierność...

Dni skupienia otwarte dla wszystkich.

o.  Romuald Gościewski

 

19 - 21 Duch Święty daje życie i uzdrawia wnętrze uczniów Jezusa.

Dni skupienia o Sakramencie Bierzmowania (świadectwa oraz posługa modlitwy wstawienniczej) -  otwarte dla wszystkich.

o. Jacek Pawlikowski

 

26 - 28 "Powierz Panu drogę swoją… a On będzie działał” (Ps 37,5) - biblijna droga uzdrawiającej ufności.

Dni skupienia otwarte dla wszystkich.

o.  Rafał Prusko

 

LUTY

 

9 - 11 "Dobry Bóg dał mi ojca i matkę bardziej godnych nieba, niż ziemi".

Dni skupienia ze Świętymi Małżonkami Martin, rodzicami św. Teresy od Dzieciątka Jezus - otwarte dla wszystkich.

o.  Szczepan Praśkiewicz

 

16 - 18 Walka o pokój w pięciu odcinkach - cz. II.

Szkoła duchowości dla młodych ze św. Teresą od Jezusa (18-35 lat).

o. Jakub Przybylski, s. Marisława Proszko, s. Terezitta Górka

 

 

MARZEC

 

2 - 4 „Idź i proś Boga, żeby przyszły na ciebie pokusy i takie jak przedtem utrapienia, i upokorzenia: bo tylko w walce dusza czyni postępy” (Abba Jan Karzeł).

Duch Święty i walka duchowa u ojców pustyni.

Dni skupienia otwarte dla wszystkich.

o. Noe Faruga

 

9 - 11 Dokąd prowadzi nas Duch Święty? Jakimi drogami lubi się przechadzać?

Dni skupienia o rozeznaniu Bożego prowadzenia -  otwarte dla wszystkich.

o. Łukasz Piskulak

 

9 - 11 Odkryj źródło rzeki swego życia.

Dni skupienia z Marią Magdaleną - dla Kobiet (30 +).

s. Terezitta Górka, s. Marisława Proszko

 

16 - 18 Bóg Sędzia sprawiedliwy, który za dobro wynagradza, a za zło karze.

Dni skupienia otwarte dla wszystkich.

o. Romuald Gościewski

 

23 - 25 "Poskramiam moje ciało i biorę je w niewolę" (1 Kor 9,27).

Dni skupienia otwarte dla wszystkich.

o. Bazyli Mosionek

 

KWIECIEŃ

 

6 - 8 Pod Twoją Obronę - modlitwa do Matki Bożej Miłosiernej.

Dni skupienia otwarte dla wszystkich.

o.    Bartłomiej Kucharski

 

13 - 15 "Świętymi bądźcie” (1P 1,16) - istota i owoce zjednoczenia z Bogiem według św. Jana od Krzyża.

Dni skupienia otwarte dla wszystkich.

o. Andrzej Ruszała

 

13 - 15 Całuj mnie pocałunkiem swoich ust.

Studnia "Pieśni nad Pieśniami" - cz. I.

Dni skupienia dla dziewczyn  (17-30 lat).

s. Terezitta Górka, s. Marisława Proszko

 

20 - 22 Modlitwa w ciszy.

Dni skupienia otwarte dla wszystkich.

ks. Andrzej Muszala

 

27 - 2.05. O miłości Szulamitki.

Rekolekcje w oparciu o komentarz św. Teresy od Jezusa do "Pieśni nad Pieśniami" - cz. II - otwarte dla wszystkich.

o. Albert Wach

 

MAJ

 

4 - 6 Cierpliwa miłość.

Dni skupienia z bratem Thierrym Ebogo od Dzieciątka Jezus OCD - otwarte dla wszystkich.

o. Damian Sochacki

 

11 - 13 Jak chcesz być szczęśliwy, to bądź cierpliwy, a Pan obdarzy Cię łaską.

Dni skupienia dla małżeństw.

o.  Stanisław Miernik

 

18 - 20 Walka o pokój w pięciu odcinkach - cz. III.

Szkoła duchowości dla młodych ze św. Teresą od Jezusa (18-35 lat).

o. Jakub Przybylski, s. Marisława Proszko, s. Terezitta Górka

 

23 - 27 Zaproszenie do modlitwy.

Rekolekcje formacyjne - I etap - dla Świeckiego Karmelu i osób          zainteresowanych duchowością karmelitańską.

o. Paweł Baraniecki

 

CZERWIEC

 

8 - 10 "Jeśli się nie nawrócicie i nie staniecie jak dzieci, nie wejdziecie do królestwa niebieskiego" (Mt 18,3).

Dni skupienia ze św. Teresą z Lisieux - otwarte dla wszystkich.

o. Roman Hernoga

 

15 - 17 Żyć w Duchu  Świętym - z Maryją i jak Ona.

Dni skupienia otwarte dla wszystkich.

o. Włodzimierz Tochmański

 

23 - 28 "O niektórych aspektach medytacji chrześcijańskiej". Powróćmy do modlitwy.

Rekolekcje medytacyjno - kontemplacyjne -  otwarte dla wszystkich.

o. Bazyli Mosionek

 

29 - 4.07. Pogłębienie przyjaźni - u progu modlitwy wewnętrznej.

Rekolekcje formacyjne - II etap - dla Świeckiego Karmelu i osób          zainteresowanych duchowością karmelitańską.

o. Łukasz Piskulak

 

LIPIEC

 

6 - 11 Pielgrzymowanie ku głębi.

Rekolekcje w oparciu o Zamek wewnętrzny św. Teresy od Jezusa - cz. II - otwarte dla wszystkich.

o. Wojciech Ciak

 

13 - 16 Maryja Oblubienica Ducha Świętego ochrania szkaplerzem świętym swoich czcicieli.

Rekolekcje otwarte dla wszystkich.

o. Jacek Pawlikowski

 

18 - 23 Pokochać Kościół (jeszcze bardziej).

Rekolekcje otwarte dla wszystkich.

o. Grzegorz Firszt

 

26 - 29 Walka o pokój w pięciu odcinkach - cz. IV.

XIV Karmelitański Dni Młodych

Zgłoszenia: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. lub 501 959 725

 

31 - 5.08. Depresyjni prorocy, czyli jak walczyć ze zniechęceniem. Biblijne spojrzenie na “przypadki beznadziejne”.

Rekolekcje z prorokami Starego Testamentu w klimatach modlitwy kontemplacyjnej Karmelu. - otwarte dla wszystkich.

o. Mariusz Wójtowicz

 

31 - 5.08. Rozeznać swoją drogę...

Rekolekcje dla dziewczyn z indywidualnym towarzyszeniem (17-30 lat).

s. Terezitta Górka, s. Marisława Proszko

 

SIERPIEŃ

 

7 - 12 "Jeżeli domu Pan nie zbuduje, na próżno trudzą się ci, którzy go wznoszą" (Ps 127,1).

Rekolekcje dla małżeństw.

o.  Benedykt Belgrau

 

14 - 19 O przyjaźni.

Rekolekcje pod przewodnictwem św. Teresy od Jezusa - otwarte dla wszystkich.

o.  Albert Wach

 

21 - 26 Miłość jest…” (1 Kor 13): najpiękniejsza [nie tylko w Karmelu] pieśń Biblii.

Rekolekcje otwarte dla wszystkich.

o. Rafał Prusko

 

28 - 2.09. Zrozumieć przypowieści - zrozumieć Ewangelię.

Rekolekcje biblijne otwarte dla wszystkich.

dr Danuta Piekarz,  o. Paweł Wojnowski

 

WRZESZIEŃ

 

7 - 9 O Duchu Pięknym i Wolnym, który wieje kędy chce.

Dni skupienia otwarte dla wszystkich.

o. Marian Zawada

 

21 - 23 Odkryj źródło rzeki swego życia.

Dni skupienia z Esterą - dla Kobiet (30 +).

s. Terezitta Górka, s. Marisława Proszko, o. Jakub Przybylski

 

 

PAŹDZIERNIK

 

12 - 14 Walka o pokój w pięciu odcinkach - cz. V.

Szkoła duchowości dla młodych ze św. Teresą od Jezusa (18-35 lat).

o.  Jakub Przybylski, s. Marisława Proszko, s. Terezitta Górka

 

19 - 21 "W Nim żyjemy, poruszamy się i jesteśmy" (Dz 17,28).

Dni skupienia ze św. Elżbietą od Trójcy Przenajświętszej -otwarte dla wszystkich.

o. Piotr Karauda

 

LISTOPAD

 

16 - 18 W poszukiwaniu prawdziwej miłości. Od Księgi Rodzaju do Pieśni nad Pieśniami.

Biblijne dni skupienia otwarte dla wszystkich.

dr Danuta Piekarz, ks. Mirosław Jadłosz

 

23 - 25 „ A sam [Bóg] przemawia do innych jako „teolog symboliczny” – poprzez naturę, doświadczenie wewnętrzne i poprzez swe ślady w ludzkim życiu” (św. Teresa Benedykta od Krzyża).

Odkrywanie i poznawanie Boga według św. Teresy Benedykty od Krzyża.

Dni skupienia otwarte dla wszystkich.

o. Noe Faruga

 

30 - 2.12. W szkole Świętych Karmelu. Cierpienie.

Dni skupienia otwarte dla wszystkich.

o. Stanisław Fudala

 

 

GRUDZIEŃ

 

7 - 9 "Radosnego dawcę miłuje Bóg" (2 Kor 9,7). O sztuce chrześcijańskiego wyrzeczenia.

Dni skupienia otwarte dla wszystkich.

o. Przemysław Pliszczyński

 

7 - 9 Powstań przyjaciółko ma, piękna ma i pójdź.

Studnia "Pieśni nad Pieśniami" - cz. II.

Dni skupienia dla dziewczyn (17-30 lat).

s. Terezitta Górka, s. Marisława Proszko

 

14 - 16 Kiedy studnia wysycha.

Ze św. Teresą od Jezusa o trudnościach na modlitwie - dni skupienia otwarte dla wszystkich.

o. Piotr Hensel

 

Istnieje możliwość pobytu i odprawienia prywatnych rekolekcji w ciszy

po wcześniejszym ustaleniu terminu:

s. Mariana Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. lub tel. 784 975 811

Od poniedziałku do soboty w godz.: 8:30 - 11:30 oraz 15:00 - 17:15.

Indywidualne dni skupienia

dla  MŁODZIEŻY ŻEŃSKIEJ

(z możliwością kierownictwa – po wcześniejszym ustaleniu terminu)

Kontakt: s. Terezitta Górka

kom.: 501 068 087,

więcej informacji:  facebook: Karmel i Młodzi

 

www.rekolekcje.karmelczerna.pl

 

Najbliższe terminy rekolekcji:

8 - 10 grudzień

W szkole Świętych Karmelu.

Dni skupienia otwarte dla wszystkich.

o. Bartłomiej Kucharski


15 - 17 grudzień

Wierzę w Kościół? Jak w nim się twórczo odnaleźć?

Dni skupienia dla młodych (18-32 lat).

o. Andrzej Cekiera


30 grudzień - 2 styczeń 2018

Walka o pokój w pięciu odcinkach - cz. I.

Szkoła duchowości dla młodych ze św. Teresą od Jezusa (18-35 lat).

o. Jakub Przybylski, s. Marisława Proszko,

s. Terezitta Górka


12 - 14 styczeń

Dla małżonków: Ślubuję ci miłość, wierność...

Dni skupienia otwarte dla wszystkich.

o. Romuald Gościewski


19 - 21 styczeń

Duch Święty daje życie i uzdrawia wnętrze uczniów Jezusa.

Dni skupienia o Sakramencie Bierzmowania (świadectwa oraz posługa modlitwy wstawienniczej) - otwarte dla wszystkich.

o. Jacek Pawlikowski


26 - 28 styczeń

"Powierz Panu drogę swoją... a On będzie działał" (Ps 37, 5) - biblijna droga uzdrawiającej ufności.

Dni skupienia otwarte dla wszystkich.

o. Rafał Prusko